HET TEAM
De verantwoordelijke van het bedrijf
page4_1

Patrick O’Reilly, studies in Canada met een post-doctoraal diploma in Marketing en een MBA in Management. Komt uit de petroleumindustrie en uit de wereld van de executive search voor snel operationele managers. De directie beschouwt de mens als het bepalende element van de kracht van een onderneming. Meer dan een bron van inkomsten wil de onderneming een sociale dimensie bewaren waar de mens een primordiale rol speelt.
page4_2
Het verkoopsteam

Het commercieel team van SCALP heeft meer dan 60 jaar ondervinding in transport, industrie en de bouw en is werkzaam in Europa, Afrika en Azie. De commerciele ondersteuning zowel in het veld als in onze burelen staat toe het clienteel een aan huis service te bieden die broodnodig is voor het beroep.
recherche_develop
Het team Onderzoek en Ontwikkeling

Een team Onderzoek en Ontwikkeling met basis in de wereld van de industrie en de cosmetica. Controleert en ontwikkelt produkten die voldoen aan de specifieke problemen van haar klanten en de nieuwe milieunormen ( produkten op waterige basis, en produkten die niet onderworpen zijn aan de legislatuur betreffende gevaarlijke produkten ). Voornamelijk door het luisteren naar haar klanten bestudeert het laboratorium SCALP iedere afzonderlijke zaak om een aangepast antwoord te kunnen geven. Ieder gevonden antwoord verrijkt de know-how van de firma.Het Produktieteam
fotolia_11576369

Een jong, bekwaam en goed getraind team, met de grootst mogelijk respons, werkt in twee shifts ( 2 x 7 u ) in een geautomatiseerde productie eenheid. Dit geeft de firma een kwaliteitsproduct en een produktiviteit aan de juiste prijs. De belangrijkste kracht van het bedrijf zijn het menselijke kapitaal, zijn jarenlange aanwezigheid op de markt, koopkracht voor grondstoffen maar ook en vooral zijn resolute orientatie naar de ecologie. Deze geven SCALP de mogelijkheid een compleet gamma van technisch up to date produkten te leveren, gericht op de behandeling van gevels en de industrie die volledig gericht is op de bescherming van het milieu.